top of page

Klientiem

Noteikumi, kuri jāievēro atrodoties pie mums :

1. Centra teritorijā neienest, nelietot un nenodot citām personām, bez saskaņošanas ar centra vadību, nekādas apreibinošas vielas, kā arī medikamentus.

2. Informēt Centru par medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumo.

3. ievērot Programmas īstenošanu saskaņā ar atveseļošanās plānu un grafiku.

4. Apmeklētāju ierašanos saskaņot ar Centru, ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu iepriekš.

5. Neiet citu personu mājās un istabās, nelietot, neņemt un nepiesavināties citu personu vai Centra pārstāvju personīgās mantas.

6. Neiesaistīties nekādās romantiskās attiecībās ar citiem Centra klientiem vai Centra pārstāvjiem.

7. Fiziska un emocionāla vardarbības nav pieļaujama. Savstarpējos personu konfliktus risināt nevardarbīgā veidā. Ja ir apgrūtināta komunikācija ar kādu no personām, tas jāziņo Centra vadībai.

8. Programmas īstenošanas vietu atstāt tikai iepriekš par to vienojoties ar Centra pārstāvi.

9. Dzīvojamās un koplietošanas telpas un zonas uzturēt tīras, kārtīgas un drošas, nokopjot pēc sevis.

10. Respektēt citu peronu sajūtas un emocijas, lieki netrokšņojot, izturoties laipni pret citiem.

11. TV skatīties tikai grafikā noteiktajā laikā vai īpaši to saskaņojot ar Centra vadību.

12. Mobilos telefonus neizmantot koplietošanas telpās.

13. Ēkās nesmēķēt. 

14. Centra personāls ir tiesīgs pieprasīt nodot urīna paraugu vai citu narkotiku/ alkohola pārbaudes testu jebkurā brīdī. Ja persona atsakās no pārbaudes, viņam Centrs jāatstāj tajā pašā dienā.

15. Centra personāls ir tiesīgs jebkurā brīdī pārbaudīt personu personīgās mentas bez iepriekšējā brīdinājuma.

Ko ņemt līdz:

1. Sezonas laikapstākļiem piemērots, ērts apģērbs.

2. Personas higēnas preces.

3. Ar iepriekšēju saskaņošanu - mājdzivniekus.

Dienas režīms

Screenshot 2024-04-16 at 10.51.11.png
bottom of page